Katrine Marçal, Att uppfinna världen: Hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet (Stockholm: Mondial, 2020)
Artikel i övrig tidskrift, 2021

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

2001-2292 (ISSN)

2 64-65

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2021-06-06