Katrine Marçal, Att uppfinna världen: Hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet (Stockholm: Mondial, 2020)
Artikel i övrig tidskrift, 2021

Katrine Marçals nya bok handlar om hur idéer om manligt och kvinnligt formar vårt tänkande om teknik. De påverkar vilka maskiner vi bygger och vilken framtid vi kan föreställa oss. Att den bensindrivna bilen skulle bli den vinnande lösningen var till exempel inte alls givet. De tidiga elbilarna var tysta och bekväma, men uppfattades som feminina. Marçal är en mästerlig pedagog som visar att det går att skriva enkelt om svåra saker och hon lär oss med besked att upprätthållandet av en viss idé om manlighet och kvinnlighet har drivit den tekniska utvecklingen i en viss riktning. Men ibland förenklar hon alltför mycket.

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

2001-2292 (ISSN)

2 64-65

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-01