Ett nätbaserat verktyg för grammatikträning: Språkutbildning för ingenjörer och visionen om EngOnline
Book chapter, 2006

Author

Linda Bradley

Chalmers Library, Centre for Language and Communication

Ann-Marie Eriksson

Chalmers Library, Centre for Language and Communication

Magnus Gustafsson

Chalmers Library, Centre for Language and Communication

Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknik; Red. Patrick Svensson ; Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, (Rapport / NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, ISSN 1654-1715, 2006:1 )

151-178

Subject Categories

Pedagogical Work

Specific Languages

Learning and teaching

Pedagogical work

ISBN

978-91-975425-8-6

More information

Created

10/7/2017