Vägledning för livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner
Report, 2007

Author

Bo Westerberg

Lars-Olof Nilsson

Anders Lindvall

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

91-973445-8-3

More information

Created

10/7/2017