Innovationer och entreprenörskap för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft – Några reflektioner och frågeställningar
Conference contribution, 2007

Innovationer

konkurrenskraft

entreprenörskap

tillväxt

Author

Ove Granstrand

Chalmers, Technology Management and Economics, Industrial Management and Economics

ITPS seminarium om systembeskrivningar med bäring på tillväxt” Stockholm, Sweden, May 29, 2007

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

More information

Created

10/8/2017