Värdering av byggnadsteknisk forskning och utbildning
Magazine article, 2008

värdering

utbildning

forskning

Byggnadsteknik

Author

Ralejs Tepfers

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

V-byggaren (Väg- och Vattenbyggaren)

3 - 2008 62-63

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017