Organisera och leda för lärande i bygg- och anläggningsprojekt
Report, 2008

kunskap

lärande

erfarenhet

byggprojekt

organisera

Author

Per-Erik Josephson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Economics and Management and Visualisation Technology

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Alexander Styhre

Chalmers, Technology Management and Economics

Ingeborg Wasif

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Economics and Management and Visualisation Technology

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

Other Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017