Arbete och teknik på människans villkor
Edited book, 2008

arbetsmiljölagstiftningen

psykosocial

arbetsmiljö

fysiklaiska faktorer

belastningar

metod

människa-tekniksystem

kognition

process

ergonomi

risk

ekonomi

Editor

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Mats Bohgard

Stig Karlsson

Eva Loven

Lars-Åke Mikaelsson

Lena Mårtensson

Linda Rose

Pernilla Ulfvengren

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Other Social Sciences not elsewhere specified

ISBN

978-91-7365-037-3

More information

Created

10/7/2017