Metoder
Book chapter, 2008

miljöpåverkansanalys

uppgiftsanalys

utvärderingsmetoder

mental arbetsbelastning

subjektiv skattning

datainsmalingsmetoder

komfort

antropometriska metdoder

riskanalys

utvecklingsmetoder

interaktionsanalys

objektiva ergonomimätningar

fysisk belastning

Author

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Linda Rose

Stig Karlsson

Arbete och teknik på människans villkor

105-

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

ISBN

978-91-7365-037-3

More information

Created

10/7/2017