Beständiga Konstruktioner
Magazine article, 2007

Samhällets investeringar i infrastruktur och andra byggobjekt är betydande. Ett rimligt krav är därför att de tekniska och ekonomiska förutsättningar som är kopplade till konstruktionernas beteende över tid skall vara kända redan i tidiga skeden. Projektering, upphandling och genomförande av byggprojekt sker i dag med utgångspunkt från ett begränsat synsätt avseende konstruktionernas beteende i ett livslängdsperspektiv. Ökad kunskap krävs i första hand beträffande sammansatta konstruktioners nedbrytningsförlopp. Fungerande och samordnade modeller för tidig teknisk och ekonomisk värdering av underhållsinsatser måste också utvecklas.

Author

Ingvar Olofsson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Robert Kliger

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Vbyggaren

4 46-52

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017