Riktlinjer för omvårdnad av patienter med cancerrelaterad smärta
Book chapter, 1999

utvärdering

bedömning

Smärta

åtgärd

Author

Helle Wijk

University of Gothenburg

Komplementära metoder

45-

Subject Categories

Nursing

More information

Created

10/10/2017