Riktlinjer för omvårdnad av patienter med cancerrelaterad smärta
Kapitel i bok, 1999

utvärdering

bedömning

Smärta

åtgärd

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Komplementära metoder

45-

Ämneskategorier

Omvårdnad

Mer information

Skapat

2017-10-10