Seminarium om omvandling av biomassa i rosteldade eldstäder, 28 sep 2004
Edited book, 2004

Samlade presentationer från seminarium

Rostpannor biobränsle förbränning

Editor

Henrik Thunman

Chalmers, Department of Energy Technology

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/7/2017