Erfarenheter från mätningar i, och beräkningar av fliseldade rostpannor
Conference contribution, 2002

förvränning

Rostpannor

biobränslen

Author

Henrik Thunman

Department of Energy Conversion

Svenska Panndagarna, Värme och kraftsektionen Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, Göteborg 6-7 februari 2002. Föreläsningsanteckningar

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/7/2017