PRE - Att skapa ett företagsspecifikt arbetssätt för att hantera kundkrav.
Book, 1996

kravhantering

kundkrav

kundcentrerad produktutveckling

produktutvecklingsprocess

Author

Matti A. Kaulio

Department of Consumer Technology

MariAnne Karlsson

Department of Consumer Technology

Peter Rydebrink

Marie Klemets

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

ISBN

91-972795-5-2

More information

Created

10/8/2017