Vin, växthus och vänskap. Rapport 1 från projektet Den mångsidiga matkonsumenten.Värderingar och beteenden hos konsumenter 55+
Report, 2005

konsumentteknik

livsmedelskonsumtion

måltid

mat

äldre konsumenter

Author

Helene Brembeck

MariAnne Karlsson

Chalmers, Product and Production Development, Design

Eva Ossiansson

Helena Shanahan

Lena Jonsson

Kerstin Bergström

Subject Categories

Gender Studies

Food Science

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Created

10/6/2017