Trollreda Hjälpreda. En empirisk utvärdering av ett användargränssnitt.
Report, 2000

Internettjänst

användargränssnitt

funktionshinder

användarvänlighet

Author

MariAnne Karlsson

Department of Consumer Technology

Subject Categories

Human Computer Interaction

More information

Created

10/8/2017