Kollektivtrafikinformation via mobiltelefon. Utvärdering av ett fältförsök
Report, 1999

informationssystem

resenärsinformation

realtidssystem

kollektivtrafik

Author

MariAnne Karlsson

Department of Consumer Technology

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

More information

Created

10/8/2017