Att identifiera och värdera produktkvalitet ur kundperspektiv – Del I. En litteraturstudie om metoder i kundorienterad produktutveckling
Report, 1998

kundcentrerad produktutveckling

kundkravshantering

Author

MariAnne Karlsson

Department of Consumer Technology

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

More information

Created

10/8/2017