Utveckling av förbränningsteknik för koldioxidfria kraftverk – aktuell status och framtidsutsikter
Conference contribution, 2008

Author

Klas Andersson

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Utsläppshandel – idag och i framtiden, 23-24 september i Stockholm

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/8/2017