Mohammad Mahmoud

Doktorand vid Installationsteknik

Mohammad arbetar med ett forskningsprojekt som syftar till att utreda och utveckla de vätskekopplade värmeåtervinningssystemen för luftbehandlingsaggregat i byggnader. I ett första skede ska befintliga anläggningar studeras, där fokus är att identifiera åtgärder som leder till en högre effektivitet för systemen. Projektet ingår i ett samarbete mellan Chalmers, CIT Energy Management, Vasakronan och Fläkt Group.

Källa: chalmers.se
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 1 forskningsprojekt

2019–2021

Vätskekopplad värmeåtervinning

Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Mohammad Mahmoud Installationsteknik
Peter J Filipsson Installationsteknik
Lars Ekberg Installationsteknik
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Mohammad Mahmoud medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.