Anders Halldin

Visar 3 publikationer

2015

Simulation of the mechanical interlocking capacity of a rough bone implant surface during healing

Anders Halldin, Mats Ander, Magnus Jacobsson et al
BioMedical Engineering Online. Vol. 14 (45), p. 1-13
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

The effect of surface roughness on dental implant bone interface strength

Anders Halldin, Mats Ander, Stig Hansson
Paper i proceeding
2014

On a Constitutive Material Model to Capture Time Dependent Behaviour of Cortical Bone

Anders Halldin, Mats Ander, Magnus Jacobsson et al
World Journal of Mechanics (4), p. 348-361
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2011–2015

Det optimerade tandimplantatet: program för att förbättra kliniska prestanda, förbättra patientens livskvalitet, reducera behandlingskostnaderna och minska behovet av djurstudier.

Anders Halldin Unknown organization
Magnus Jacobsson Unknown organization
Stig Hansson Unknown organization
Mats Ander Material- och beräkningsmekanik
Ann Wennerberg Unknown organization
Vetenskapsrådet (VR)
DENTSPLY Implants

Det kan finnas fler projekt där Anders Halldin medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.