Anna Ohlin

Doktorand vid Geologi och geoteknik

Anna Ohlin är anställd på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad och är industridoktorand på avdelningen för Geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi. Anna genomför sina forskarstudier inom forskningsprogrammet Mistra InfraMaint och projektet ”Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut”. Forskningen fokuserar på att hitta en hållbar nivå för tillskottsvatten och förväntas leda till ett förbättrat beslutsunderlag, effektivare ledningsnätsförvaltning och rening i avloppsreningsverk samt minskad risk för översvämningar och bräddning av orenat avloppsvatten.

Källa: chalmers.se
Image of Anna Ohlin
Det finns inga publikationer att visa.
Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Anna Ohlin medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.