Anna-Karin Hellström

Doktorand vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Visar 3 publikationer

2019

Carbamate Chemistry at Interfaces: Practical Considerations and Challenges of Studying Amine Surfactants

Anna-Karin Hellström, Lars Nordstierna, Romain Bordes
Journal of Surfactants and Detergents. Vol. 22 (5), p. 1109-1117
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Reversible flocculation of nanoparticles by a carbamate surfactant

Anna-Karin Hellström, Romain Bordes
Journal of Colloid and Interface Science. Vol. 536, p. 722-727
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2017–2018

Development of ink formulations for On/Off inkjet textile deying

Romain Bordes Teknisk ytkemi
Anna-Karin Hellström Teknisk ytkemi
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Det kan finnas fler projekt där Anna-Karin Hellström medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.