Oskar Eklund

Doktorand vid Tillämpad matematik och statistik

Mitt doktorandprojekt kommer handla om stokastiska neurala nätverk med kontinuerligt djup. I projektet främjar vi förståelsen av djupa neurala nätverk genom undersökning av stokastiska neurala nätverk med kontinuerligt djup. Projektet stöds av Chalmers AI Research Centre (CHAIR).

Källa: chalmers.se
Image of Oskar Eklund
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 1 forskningsprojekt

2020–

Stochastic Continuous-Depth Neural Networks

Moritz Schauer Tillämpad matematik och statistik
Annika Lang Tillämpad matematik och statistik
Oskar Eklund Tillämpad matematik och statistik
Chalmers AI-forskningscentrum (CHAIR)

Det kan finnas fler projekt där Oskar Eklund medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.