Gisela Richardson

Visar 1 publikationer

2015

UV radiation of cellulose fibers and acrylic acid modified cellulose fibers for improved stiffness in paper

Mikaela Börjesson, Gisela Richardson, Gunnar Westman
BioResources. Vol. 10 (2), p. 3056-3069
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Gisela Richardson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.