Robert Forslund

Doktorand vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Visar 3 publikationer

2019

Analytical solution for heat conduction due to a moving Gaussian heat flux with piecewise constant parameters

Robert Forslund, Stig Larsson, Anders Snis
Applied Mathematical Modelling. Vol. 66, p. 227-240
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Robert Forslund medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.