Siyang Wang

Doktor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Siyang Wang är postdoktor i beräkningsmatematik sedan oktober 2017. Han forskar inom området numerisk lösning av partiella differentialekvationer i frakturerade domäner med finita elementmetoder och multiskalmetoder. Tidigare doktorerade han inom numerisk analys på Uppsala universitet. Han fokuserade på finita differensmetoder och discontinuous Galerkin metoder för vågutbredningen. Handledare var professor Gunilla Kreiss.

Källa: chalmers.se

Visar 3 publikationer

2018

An Improved High Order Finite Difference Method for Non-conforming Grid Interfaces for the Wave Equation

Siyang Wang
Journal of Scientific Computing. Vol. 77 (2), p. 775-792
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Convergence of finite difference methods for the wave equation in two space dimensions

Siyang Wang, Anna Nissen, Gunilla Kreiss
Mathematics of Computation. Vol. 87 (314), p. 2737-2763
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

High-Order Numerical Methods for 2D Parabolic Problems in Single and Composite Domains

Gustav Ludvigsson, Kyle R. Steffen, Simon Sticko et al
Journal of Scientific Computing. Vol. 76 (2), p. 812-847
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Siyang Wang medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.