Carl Sjöberger

Tekniklektor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Carl Sjöberger forskar inom området maritima strategier med fokus på sjöfartsföretag och hur företagen formulerar strategier för att uppfylla uppställda mål. Målsättningen är att skapa förståelse för hur företagens strategier är uppbyggda och varför de är formulerade på visst sätt. Förståelsen kan användas i undervisning och skapa förståelse för förutsättningars konsekvenser till samhällets befattningshavare. Carl Sjöberger är ambassadör för maritima operationer i det maritima klustret i Västsverige.

Källa: chalmers.se

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Carl Sjöberger medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.