Susanne Ingmansson

EU-koordinator vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Susanne Ingmansson arbetar på Chalmers Grants Office med projektledningsstöd till EU-projekt inom Horisont 2020/Europe samt förvaltar Chalmers deltagande i Erasmus+ programmet.

Grants Office är en stödfunktion som samlar kompetenser från olika enheter som tillsammans arbetar för att fler ansökningar ska leda till framgångsrika externt finansierade forskningsprojekt. Funktionen koordineras av enheten för Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd vid avdelningen för Lednings- och högskolegemensamt stöd.

Tidigare har Susanne arbetat för Göteborgs Stads kontor i Bryssel (GEO) med strategisk kommunikation och bevakning av EU:s finansieringsmöjligheter.

Källa: chalmers.se
Image of Susanne Ingmansson
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 1 forskningsprojekt

2021–2025

Upgrading of cellulose fibers into porous materials.Acronym: BreadCell

Tiina Nypelö Tillämpad kemi
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
João Heitor Colombelli Manfrão Netto Industriell bioteknik
Eliott Jean Quentin Orzan Tillämpad kemi
Susanne Ingmansson Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd
Europeiska kommissionen (EU)

Det kan finnas fler projekt där Susanne Ingmansson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.