Emke Vrasdonk

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Emke började som doktorand på Milkjösystemanalys sommaren 2015. Hennes forskning handlar om hur förändrad markanvändning påverkar bilogisk mångfald och ekosystem. Emkes arbete fokuserar på att identifiera och utveckla metoder för inkludera indikatorer för biologisk mångfald i livscykelanalyser och multikriterieanalys - två vanliga verktyg för beslutsstöd i miljörelaterade frågor. Emke deltar i "Bio-LCA"-projektet "Indikatorer för biologisk mångfald i livscykelanalyser inom jord- och skogsbruk", i vilket ingår ett tvärvetenskapligt forskarlag från institutionen för biovetenskap vid Högskolan i Skövde (HIS), Centrum för biologisk mångfald at Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och avdelningarna för Miljösystemanalys och Fysisk resursteori på Chalmers. ​

Källa: chalmers.se

Visar 2 publikationer

2019

Reference situations for biodiversity in life cycle assessments: conceptual bridging between LCA and conservation biology

Emke Vrasdonk, Ulrika Palme, Tommy Lennartsson
International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 24 (9), p. 1631-1642
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Defining the reference situation for biodiversity in Life Cycle Assessments

Emke Vrasdonk, Ulrika Palme, Tommy Lennartsson et al
10th International Conference on Life Cycle Assessment of Food 2016. Book of Abstracts, p 620-628
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2015–2018

Bio-LCA: Indikatorer för biologisk mångfald i livscykelanalyser inom jord- och skogsbruk

Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys
Christel Cederberg Fysisk resursteori
Emke Vrasdonk Miljösystemanalys
Ulrika Palme Miljösystemanalys
Formas

Det kan finnas fler projekt där Emke Vrasdonk medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.