Fabriksresurs och energieffektivitet genom digitalisering (FREED)
Forskningsprojekt, 2021

För att svenska bilföretag ska lyckas på lång sikt måste de visa sitt bidrag till hållbar utveckling. Dessutom, ger den digitala omvandlingen av industrin nya möjligheter att låsa upp nya sätt att mäta komplexa systems prestanda och systematiskt förbättra mot cirkulär ekonomi och hållbarhet. FREED-projektet syftar till att utveckla en praktisk verktygslåda för att implementera miljömässiga hållbarhetskoncept på fabriksnivå. Detta kommer att ske genom piloter och uppskalningsaktiviteter hos Autoliv och Volvo med hjälp av datadrivna metoder för att övervaka prestanda och identifiera förbättringar ur ett livscykelperspektiv. Genom att göra detta kommer FREED att förena målen för hållbarhet med den pågående digitaliseringstrenden inom tillverkning. Lärdomarna från projektet kommer att delas med en bredare grupp av forskare och praktiker för att uppnå effekt i den skala som krävs för en mer hållbar industri och i slutändan ett mer hållbart samhälle.

Deltagare

Mélanie Despeisse (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Ebru Turanoglu Bekar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-05180
Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-18