Utveckling av hållbara energieffektiva vattenförsörjningssystem i samhället
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Sverige har som mål en energiomställning vilken ställer krav på effektiviseringar inom alla områden. Ett bortglömt område är vattenförsörjning, som sett likadant ut senaste 50 åren.

Vattenanvändningen ger upphov till stor energiförlust i föråldrade vattensystem, t.ex. används 11 TWh/år till värmning av tappvarmvatten i byggnader. Det finns en enorm potential i innovativa vattensystem. Nytänkande kan sänka både effektbehov och energianvändning, och även belastningen på vattentäkter, distributionsnät och avloppshantering. Idag saknas detaljerad kunskap om vilka systemlösningar som är möjliga samt robusta utvärderingskriterier för detta. Målet för projektet är att fylla
kunskapsluckor i detta område och presentera innovativa lösningar som bygger på interdisciplinära bedömningsgrunder för energieffektiva vattenförsörjningssystem. Vidare skall systemlösningar demonstreras för att verifiera projektresultaten.

Deltagare

Jesper Knutsson (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Akademiska Hus

Göteborg, Sweden

Bengt Dahlgren AB

Göteborg, Sweden

Boverket

Karlskrona, Sweden

Fabege AB

Stockholm, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Gryaab

Göteborg, Sweden

Junehem AB

Norrahammar, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Stockholm Vatten

Stockholm, Sweden

Stockholms stad

Stockholm, Sweden

Yellon AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 51740-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

HSB living lab

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-07