Electric Worksite II
Forskningsprojekt , 2021 – 2023

I projektet Electric Worksite II tar flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll testar man hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg. Elektrifiering inom sektorn är en central del i den omställning som krävs för att nå viktiga miljö- och klimatmål.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med mål att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045. Användningen av elektriska arbetsmaskiner på byggarbetsplatser, särskilt för energikrävande markarbeten av olika slag, är ett viktigt steg för att nå dessa mål samt för att minska skadliga emissioner som luft och buller.

I projektet Electric Worksite II samarbetar 13 olika aktörer för att visa hur elektrifierade arbetsmaskiner, som hjullastare, hjulgrävare och bandgrävare av olika storlekar kan integreras i mindre och större anläggningsprojekt samt skötselverksamheter som gatuunderhåll och snöröjning.

Projektet har ett tydligt fokus på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testas i olika miljöer för att tydliggöra behov av förändringar i tekniska och organisatoriska kringsystem. Kraft läggs även på att bygga upp kunskap och modeller samt att utveckla en metodik avsedd att användas vid en framtida systemdemonstration av en helt elektrifierad byggarbetsplats i Göteborg.

De första testerna startar i augusti 2021. Under projekttidens två år kommer en rad både befintliga och kommande arbetsmaskiner att testas i ett flertal olika urbana miljöer.

Deltagare

Dimosthenis Kifokeris (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Göteborgs Stads Leasing AB

Göteborg, Sweden

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

HSB Göteborg

Göteborg, Sweden

Johanneberg Science Park AB

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

NCC Building Sweden

Sweden

Riksbyggen

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Volvo Construction Equipment

Göteborg, Sweden

Finansiering

FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-11-04