Metasurface-Emitting Lasers: Tomorrows Light Sources for Applied Photonics
Forskningsprojekt , 2021 – 2026

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mikael Käll (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Nano- och biofysik

Åsa Haglund

Biträdande professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Philippe Tassin

Docent vid Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

Ruggero Verre

Senior forskningsingenjör vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: 2020.0119
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2026

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-22