Elbilar till allting – Mobilitet med extra tjänster (V2X-MAS)
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Projektets målsättning är att påskynda omställningen mot elektrifiering av
transportsektorn genom att stötta elinfrastrukturen och skapa värden för
elbilsägare. Projektet utvecklar och demonstrerar ”elbilar till allting” (V2X)-
tekniker och möjliga nyttor för intressenter och samhället i stort. De
huvudsakliga lösningarna som utvecklas i projektet innefattar en
bidirektionell AC ombordladdare från Polestar, V2X-kompatibla AC och DC
laddstationer från CTEK och Ferroamp. Avancerade styralgorithmer för
nyttjandet av elbilsbatteriet utvecklas av Chalmers och Göteborg Energi tar
fram affärsmodeller som möjliggör V2X ur ett ekonomiskt perspektiv. V2XMAS-lösningar kommer att valideras och demonstreras både i simuleringar
och i verkliga demonstrationer för att utvärdera tjänster och värde som skapas
från V2G och V2H applikationer. Möjliga barriärer kommer att identifieras
och utvärderas utifrån policy, regulatoriska aspekter för att öka acceptansen
för V2X. Projektet berör ett angeläget område och bidrar till att öka
kunskapen om och påskynda utvecklingen av V2X-lösningar, där
Energimyndigheten bedömer att projektparterna har rätt kompetens. Det är
positivt med en bred samverkan inom området och projektet bedöms ha
potential att både öka kunskapen inom området och stärka svenskt näringsliv
inom området.

Deltagare

David Steen (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Rahmatollah Khezri

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Evelina Wikner

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

CTEK Sweden AB

Vikmanshyttan, Sweden

Ferroamp Elektronik AB

Stockholm, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Polestar Performance AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 51811-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

HSB living lab

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-10