Multifunctional 2D nanomaterials boost the development of next-generation batteries
Forskningsprojekt, 2021 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jinhua Sun (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 21-393
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-03