Combining aerobic granular sludge and activated carbon dosing for removal of organic micropollutants from wastewater
Forskningsprojekt, 2021 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Britt-Marie Wilen (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Åke och Greta Lissheds stiftelse

Projekt-id: 2021-00172
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-10