Inbädda avancerade urbana materialbeståndsmetoder i förvaltningsprocesser för att möjliggöra cirkulär ekonomi och städernas motståndskraft
Forskningsprojekt, 2022 – 2025

Projektet syftar till att stödja transformationsprocesser mot den cirkulära ekonomin genom att inventera befintliga materiallager inom stadens infrastrukturer, utveckla tillförlitliga scenarier för framtida förväntade materialflöden och tillhandahålla styrningsarrangemang för urbana omställningsprocesser. Projektet fokuserar på de stora urbana infrastrukturerna, nämligen byggnader, kommunala vägar, vatten- och avloppsledningar. Projektet arbetar med en tvärdisciplinär forskningsdesign som integrerar kvantitativ modellering och design av styrningsaspekter. Projektet bidrar till utveckling av ett aktörscentrerat tillvägagångssätt för att förstå, uppskatta och visualisera de fysiska bestånden och flödena i den urbana bebyggda miljön samt fogar in hållbarhetsaspekterna i stadsbyggnadens materialbestånd och -flöden.

Deltagare

Holger Wallbaum (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 52852-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2025

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-04