T-Hub
Forskningsprojekt, 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martin Seemann (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN2022-00058
Finansierar Chalmers deltagande under 2022

Stiftelsen Svensk Textilforskning

Finansierar Chalmers deltagande under 2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-17