Distribuerad Styrning för Gröna Energi Samhällen (GENTE)
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

GENTE syftar till att utveckla lösningar för distribuerad styrning av lokala energigemenskaper (LEG). Lösningarna utnyttjar avancerade digitala tekniker så som sakernas internet, distribuerad databasteknik, edge processer och artificiell intelligens för att autonomt hantera olika energikällor i och mellan olika LEG samt för att erbjuda flexibilitetstjänster till energisystemet. Genom att inkludera användarbeteende, dataintegritet och interoperabilitet skapas intelligenta distribuerade energitillgångar. GENTE förser LEG med ett beslutsstödsverktyg och innovativa tjänster som stärker den ekonomiska nyttan med LEG och främja både engagemang från slutanvändarna och självstyrning. Behovsägarna, inklusive teknikleverantörer, fastighetsägare och systemoperatörer kommer att utvärdera prestandan på de utvecklade lösningarna i 6 demonstratorer i 3 länder. GENTE kommer påskynda utvecklingen av nya LEG som kan hantera höga nivåer av förnyelsebar el, med ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan.

Deltagare

Anh Tuan Le (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

David Steen

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Alingsås Energi Nät AB

Alingsås, Sweden

ES Systems AB

Alingsås, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: Projektnr.52601-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-10