Gästforskarvistelse för Associate Professor Tanja Winkler
Forskningsprojekt, 2022 – 2023

Det övergripande syftet med gästforskarvistelsen vid Chalmers är att tillsammans utveckla kunskap om makt och rättviseperspektiv. Mer specifikt är avsikten att färdigställa arbetet med boken The Handbook on Planning and Power, med Kristina Grange, Michael Gunder och Tanja Winkler som redaktörer. Gästforskarvistelsen sker 1 april - 31 maj 2022. Kontaktperson är Kristina Grange

Deltagare

Kristina Grange (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Finansiering

GENIE, Chalmers jämställdhet för excellens

Projekt-id: C 2020-1384-12
Finansierar Chalmers deltagande under 2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-14