Deltagandet i Konferensen COBEE 2012 (2nd International Conference on Building Energy & Environment)
Forskningsprojekt, 2012

Beskrivning saknas.

Deltagare

Krystyna Pietrzyk (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2012-01664
Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-11-29