Adaptiva och energieffektiva front-ends för fixed-wireless access och 5G NR-U i frekvensbandet 57-71 GHz
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

Syfte och mål
Projektets mål är att bedriva forskning, utveckling, implementering och karaktärisering av en ny generation adaptiva 60 GHz CMOS effektförstärkare med bättre prestanda och mer energieffektiva än dagens BiCMOS-lösningar. Projektet tar sikte på en global marknad med stor potential hos traditionella bredbandsoperatörer, vartill kommer nya marknadssegment som möjliggörs av AI/ML. Chalmers och Sivers Semiconductors bidrar med kompletterande styrkor inom millimetervågs-effektförstärkarkonstruktion, marknad och tillämpningar.

Förväntade effekter och resultat
Sivers Wireless AB, ett dotterbolag till Sivers Semiconductors, och Chalmers kommer tillsammans bedriva forskning och utveckling av en ny generation effektförstärkare för 60-GHz-bandet, konstruerade i CMOS. Projektet syftar till att göra dagens integrerade radiokretsar för licensfri 60-GHz bredbandsaccess och 5G NR-U från Sivers Semiconductors mer konkurrenskraftiga, energieffektiva och kostnadseffektiva genom att tillämpa forskningsresultat i lågkostnads- och högvolyms CMOS-teknologi, och samtidigt presentera forskning i världsklass.

Deltagare

Christian Fager (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Sivers Semiconductors AB

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2022-00863
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-11-29