Organizing the Circular Economy Through A Network of LSAM Microfactories Recycling Ocean Plastics - OCEAN-LSAM
Forskningsprojekt, 2022 – 2023

Syfte och mål
OCEAN-LSAM lägger grunden för morgondagens globala nätverk av cirkulär ekonomi mikrofabriker som producerar storskaliga produkter designade av svensk industri och producerade av lokala återvunna polymeravfallsströmmar genom storskalig additiv tillverkning (LSAM) utrustning utvecklad av svensk industri. Målen inkluderar 1) en integrerad, optimerad process för LSAM av återvunnet havspolyamidavfall (uttjänta fiskenät) och 2) initiering av en beräkningsmodell för att ersätta verkliga tester för att förbättra nuvarande och möjliggöra nya konstruktioner och produkter.

Förväntade effekter och resultat
De största förväntade effekterna av detta projekt (Steg 1) och det kommande demonstrationsprojektet (Steg 2) ligger i att göra det möjligt för svensk tillverkningsindustri att gå mot mer cirkulära produktionsmetoder med återanvända materialkompositer, och därigenom förbättra svensk konkurrenskraft och minska industrins klimatpåverkan. OCEAN-LSAM bidrar till Produktion2030 call 16 impact goal: Minskat resursslöseri längs produktens hela livscykel och värdekedja, samt FN:s SDG: #9, #11, #12, #14.

Deltagare

Robin Teigland (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Ekbacken Studios AB

Stocksund, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2022-02455
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2024-02-15