deltagandet i IBPC2018
Forskningsprojekt , 2018

Deltagandet i IBPC2018 med konferensbidrag "Bioclimatic tools for sustainable design - uncertainty perspective"

Deltagare

Krystyna Pietrzyk (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Finansiering

Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets- Samhället i Göteborg

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-11-29