Konfigurerbara Mikrovågs Sändtagare för Multifunktionella Sensorer
Forskningsprojekt, 2023 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Fager (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2023-01574
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-16