A novel hierarchical edge-based flexibility management ecosystem at both building and city level- FLEdge
Forskningsprojekt, 2024 – 2026

FLEdge-projektet inriktar sig på att utveckla ett hierarkiskt energihanteringssystem med betoning på energiflexibilitet, genom att använda Edge-Energy Management (EEM) enheter i en distribuerad och decentraliserad arkitektur. Målet är att effektivisera energihantering i byggnader och stadsdelar för att omvandla dem till Positive Energy Districts (PED), vilket innebär att de genererar mer energi än de förbrukar. Projektet tar ett människocentrerat tillvägagångssätt för att säkerställa invånarnas komfort och välbefinnande, samtidigt som det integrerar Demand/Response (D/R) kommandon och smarta stadslösningar. Avancerad teknologi som edge computing, AI och IoT används för att optimera energianvändning och främja skapandet av smarta, gröna urbana miljöer. Dessutom strävar projektet efter att förbättra samverkan mellan olika energisystem och öka medvetenheten om hållbar energianvändning bland allmänheten.
 

Deltagare

Anders Logg (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

Doing Good

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2024-200404
Finansierar Chalmers deltagande under 2024–2026

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2024-04-27