Erfarenheter av medlemskap i ORCID
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Chalmers tekniska högskola är medlem i ORCID – Open Researcher and Contributor ID – sedan juni 2013. Syftet med medlemskapet är att kunna assistera forskare och lärare som vill registrera ett id hos ORCID, samt att kunna använda api:er för att implementera ORCID i lokala tjänster. Under hösten 2013 har vi tillsammans med en av institutionerna vid Chalmers ett pilotprojekt där vi tar fram ett arbetsflöde för att registrera id åt berörda forskare. Vi skapar också en tjänst så att forskarna kan koppla sitt konto hos ORCID till Chalmers som trusted organisation. Chalmers är den första svenska organisationen som blivit medlem i ORCID och vi har sett att det finns ett intresse från andra lärosäten att ta del av erfarenheterna. Vetenskapsrådet har vidare aviserat stöd för och eventuellt krav på ORCID i samband med ansökningar fr o m 2014, något som ytterligare kommer att öka intresset för ORCID. Det KB-finansierade projektet Författaridentifikatorer och publikationsdatabaser har tidigare kartlagt möjligheterna med att använda ORCID i bland annat SwePub (Andersson U et al. Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och utvecklingsmöjligheter. Stockholm: Kungliga biblioteket, 2013). Med det föreslagna projektet avser Chalmers bibliotek att sammanställa och dela erfarenheterna av medlemskap och implementering av ORCID. Projektet ska leverera en skriftlig rapport till Kungl biblioteket med bifogade exempel på den programkod som skrivits i samband med implementeringen. Rapporten ska innehålla: beskrivning av medlemskapet, beskrivning av arbetsflödet för att assistera vid skapande av konton, sammanställning av erfarenheter med beaktande av support- och resursbehov. Rapporten kan fungera som underlag för andra högskolor och aktörer som överväger medlemskap i ORCID.

Deltagare

Jonas Gilbert (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Informationskompetens för lärande och forskning

Urban Andersson

Bibliotekarie vid Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Utveckling och Blended learning

Stina Johansson

Bibliometriker vid Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Informationskompetens för lärande och forskning

Martina Ramstedt

Bibliotekarie vid Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Informationskompetens för lärande och forskning

Finansiering

Kungl. biblioteket, Nationell bibliotekssamverkan

Projekt-id: 51-KB 867-2013
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26