PROMSUS - Hållbar produktion av metanol
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Projektets syfte är att genom ett internationellt forskningssamarbete mellan relevanta discipliner på internationell nivå analysera möjligheterna att använda infångad/recirkulerad koldioxid ( CO2) vid framställning av metanol, liksom användningen av koldioxidneutralt framställd vätgas H2 . Även olika kvaliteter av metanol enbart, eller i kombination med liknande alkoholer, som är lämpligast ur motorteknisk synvinkel kommer att analyseras samt vad som krävs för en industrialisering av de identifierade teknikerna.

Deltagare

Karin Andersson (kontakt)

Professor emeritus vid Sjöfart och marin teknik

Samarbetspartners

ScandiNAOS AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38233-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-19