Omvärldsbevakning energieffektiva fordon
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Projektet syftar till att förse svenska forskare vid universitet och i industrin, samt även myndigheter och andra intresserade parter, med relevant, tillförlitlig, analyserad och dagfärskt information om den internationella utvecklingen av energieffektiva fordon med ett speciellt fokus på elfordon.

Deltagare

Magnus Karlström (kontakt)

Forskare vid Signaler och system

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-11-15